به لینکا (سیستم مدیریت لینکدونی مهندس میرحمیدی) خوش آمدید!

 


جدیدترین لینک‌ها    

در فیزیک -تکلیف 2جاری و مدار
(هزینه: 30000 ریال)
1400-07-15 0 بازدید
(0 | 0)
کوییز شماره 1 دُرّ فیزیک-جاری و مدار
1400-07-15 39 بازدید
(0 | 0)
در فیزیک -تکلیف 1 جاری و مدار
1400-07-15 68 بازدید
(0 | 0)
سوال30-11شهریور-دوازدهم
(هزینه: 10000 ریال)
1400-06-11 9 بازدید
(0 | 0)
سوال28-11شهریور-دوازدهم
1400-06-11 2 بازدید
(0 | 0)
سوال27-11شهریور-دوازدهم
1400-06-11 5 بازدید
(0 | 0)
سوال26-11شهریور-دوازدهم
1400-06-11 3 بازدید
(0 | 0)
سوال25-11شهریور-دوازدهم
(هزینه: 10000 ریال)
1400-06-11 5 بازدید
(0 | 0)