به لینکا (سیستم مدیریت لینکدونی مهندس میرحمیدی) خوش آمدید!

 


جدیدترین لینک‌ها    

سوال8-آزمون 27آبان-یازدهم
1400-08-26 16 بازدید
(0 | 0)
سوال7-آزمون 27آبان-یازدهم
1400-08-26 15 بازدید
(0 | 0)
سوال4-آزمون 27آبان-یازدهم
1400-08-26 16 بازدید
(0 | 0)
سوال6-آزمون 27آبان-یازدهم
1400-08-26 11 بازدید
(0 | 0)
سوال3-آزمون 27آبان-یازدهم
1400-08-26 17 بازدید
(0 | 0)
سوال2-آزمون 27آبان-یازدهم
1400-08-26 18 بازدید
(0 | 0)
ویدیو شدت میدان الکتریکی
1400-08-13 97 بازدید
(5 | 2)
ویدیوآموزشی آونگ الکتریکی
1400-08-13 112 بازدید
(4 | 2)
ویدیو تیپ بندی قانون کولن
1400-08-13 143 بازدید
(5 | 1)
ویدیوحالات قانون کولن
1400-08-13 161 بازدید
(5 | 1)