به لینکا (سیستم مدیریت لینکدونی مهندس میرحمیدی) خوش آمدید!

 


جدیدترین لینک‌ها    

آزمون 13 آبان سوال6
1400-08-13 47 بازدید
(0 | 0)
آزمون 13 آبان سوال5
1400-08-13 44 بازدید
(0 | 0)
آزمون 13 آبان سوال4
1400-08-12 53 بازدید
(0 | 0)
آزمون 13 آبان سوال3
1400-08-12 16 بازدید
(0 | 0)
آزمون 13 آبان سوال2
1400-08-12 16 بازدید
(0 | 0)
آزمون 13 آبان سوال1
1400-08-12 619 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه بهم بستن
(هزینه: 100000 ریال)
1400-07-26 1 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه توان اسمی
1400-07-26 3 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه توان مقاومت
1400-07-26 3 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه توان
1400-07-26 14 بازدید
(0 | 0)