لینک‌های گروه اصلی


نمونه سوال امتحان فیزیک نوبت دوم پایه یازدهم
1401-03-12 3 بازدید
(0 | 0)
آزمون 1 حرکت شناسی
1400-10-23 19 بازدید
(0 | 0)
کوییز ۲ حرکت شناسی
1400-10-22 11 بازدید
(0 | 0)
ویدیو حل تست
1400-10-22 14 بازدید
(0 | 0)
ویدیو نمودار خوانی
1400-10-22 21 بازدید
(0 | 0)
ویدیو سرعت متوسط
1400-10-22 19 بازدید
(0 | 0)
کوییز 1 حرکت شناسی
1400-10-22 15 بازدید
(0 | 0)
ویدیومفاهیم اولیه
1400-10-22 21 بازدید
(0 | 0)
ادامه حل تست دهم
1400-10-08 12 بازدید
(0 | 0)
حل تست فیزیک دهم
1400-10-08 14 بازدید
(0 | 0)