به لینکا (سیستم مدیریت لینکدونی مهندس میرحمیدی) خوش آمدید!

 


جدیدترین لینک‌ها    

سوال3-آزمون 27آبان-یازدهم
1400-08-26 17 بازدید
(0 | 0)
سوال2-آزمون 27آبان-یازدهم
1400-08-26 18 بازدید
(0 | 0)
ویدیو شدت میدان الکتریکی
1400-08-13 97 بازدید
(5 | 2)
ویدیوآموزشی آونگ الکتریکی
1400-08-13 112 بازدید
(4 | 2)
ویدیو تیپ بندی قانون کولن
1400-08-13 143 بازدید
(5 | 1)
ویدیوحالات قانون کولن
1400-08-13 161 بازدید
(5 | 1)
ویدیو مفاهیم اولیه قانون کولن
1400-08-13 225 بازدید
(5 | 1)
آزمون 13 آبان سوال21
1400-08-13 28 بازدید
(3 | 2)
آزمون 13 آبان سوال22
1400-08-13 42 بازدید
(5 | 1)
آزمون 13 آبان سوال23
1400-08-13 42 بازدید
(5 | 1)