به لینکا (سیستم مدیریت لینکدونی مهندس میرحمیدی) خوش آمدید!

 


جدیدترین لینک‌ها    

ویدیو مفاهیم اولیه بهم بستن
(هزینه: 100000 ریال)
1400-07-26 1 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه توان اسمی
1400-07-26 2 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه توان مقاومت
1400-07-26 1 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه توان
1400-07-26 9 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه قانون اهم
1400-07-26 3 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه جاری مدار
1400-07-26 12 بازدید
(0 | 0)
کوییز شماره 3دُرّ فیزیک-جاری و مدار
(هزینه: 50000 ریال)
1400-07-15 0 بازدید
(0 | 0)
در فیزیک -تکلیف 3 جاری و مدار
(هزینه: 30000 ریال)
1400-07-15 0 بازدید
(0 | 0)
کوییز شماره 2 دُرّ فیزیک-جاری و مدار
(هزینه: 50000 ریال)
1400-07-15 2 بازدید
(0 | 0)
در فیزیک -تکلیف 2جاری و مدار
(هزینه: 30000 ریال)
1400-07-15 0 بازدید
(0 | 0)