به لینکا (سیستم مدیریت لینکدونی مهندس میرحمیدی) خوش آمدید!

 


جدیدترین لینک‌ها    

آزمون 1 حرکت شناسی
1400-10-23 12 بازدید
(0 | 0)
کوییز ۲ حرکت شناسی
1400-10-22 5 بازدید
(0 | 0)
ویدیو حل تست
1400-10-22 8 بازدید
(0 | 0)
ویدیو نمودار خوانی
1400-10-22 15 بازدید
(0 | 0)
ویدیو سرعت متوسط
1400-10-22 13 بازدید
(0 | 0)
کوییز 1 حرکت شناسی
1400-10-22 9 بازدید
(0 | 0)
ویدیومفاهیم اولیه
1400-10-22 16 بازدید
(0 | 0)
ادامه حل تست دهم
1400-10-08 7 بازدید
(0 | 0)
حل تست فیزیک دهم
1400-10-08 9 بازدید
(0 | 0)
اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
1400-10-08 7 بازدید
(0 | 0)